Όπως όλοι γνωρίζουμε, η πώληση πρόσωπο με πρόσωπο είναι Τέχνη. Είναι συνδυασμός εκφράσεων, χειρονομιών, τόνου φωνής και ύφους που συνοδεύονται από συνεχή ψυχολογική εκτίμηση του υποψήφιου αγοραστή. Η πώληση αυτού του είδους έχει το μεγάλο πλεονέκτημα της οπτικής επαφής και πολλές φορές συνοδεύεται από μία δυνατή χειραψία που επισφραγίζει τη συμφωνία. Τι συμβαίνει όμως…

  Η καλή έρευνα πελατών σας βοηθά να κατανοήσετε την αξία που δίνεται στον πελάτη σας, τον λόγο ύπαρξής σας αλλά και το πώς μπορείτε να πείσετε τους πελάτες σας ότι χρειάζονται τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας Πρακτικά, πρέπει ως επιχείρηση να κάνετε τα παρακάτω: Προσδιορίστε τους πελάτες σας Το πρώτο βήμα είναι η…

Για 7η συνεχή χρονιά, η ICAP Group διεξήγαγε πρωτογενή έρευνα με αντικείμενο τη Γυναικεία Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα. Στην έρευνα συμμετείχαν Γυναίκες Επιχειρηματίες ή/και Ανώτατα Στελέχη από τις 1.100 μεγαλύτερες εταιρείες που διευθύνονται από γυναίκες βάσει κύκλου εργασιών 2016-2017. Το δείγμα περιείχε 141 επιχειρήσεις (το 13% του πληθυσμού της έρευνας) από διάφορους κλάδους της ελληνικής οικονομίας (βιομηχανία,…