Ναι, υπάρχει χάσμα γενεών. Περίφημο και αιώνιο. Υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει όσο υπάρχουν άνθρωποι. Απλό είναι. Το συναντάμε παντού. Φυσικά και υπάρχει και στον χώρο εργασίας. Μπορούμε να το ονομάσουμε «διαφορά εμπειρίας ανάμεσα σε άτομα διαφορετικής ηλικίας». Ειδικότερα, υπάρχει και στις προσλήψεις. Δύσκολα θα δεις έναν νεότερο και μάλλον άπειρο να προσλαμβάνει έναν –…