Ψηφιακές εταιρείες: Αναπτύσσονται 2,5 φορές ταχύτερα από τις μη ψηφιακές   Ως καταλύτης για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων λειτουργεί η ψηφιακή τεχνολογία, καθώς οι εταιρείες που έχουν την ψηφιοποίηση στο επίκεντρο της στρατηγικής τους αναπτύσσονται 2,5 φορές ταχύτερα από τις μη ψηφιακές. Ωστόσο, μόνο το 3% του προτεινόμενου νέου μακροπρόθεσμού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για…