Λόγοι που χάνεις τους καλούς

Είναι βέβαιο πως σε κάθε εργασιακό περιβάλλον υπάρχουν και εργάζονται άτομα αξιόλογα με όρεξη,
υπευθυνότητα και αίσθηση καθήκοντος της εργασίας τους και απέναντι στον εαυτό τους, τον
οργανισμό αλλά και τους συναδέλφους τους.

Είναι βασικό θεωρώ να αναλυθούν οι αιτίες που οδηγούν αυτά τα άτομα σε παραίτηση από την
εργασία τους έστω και αν την αγαπούν. Εξάλλου αυτό το φαινόμενο δεν είναι καθόλου σπάνιο.
Πρώτος και πολύ βασικός λόγος είναι η εξάντληση. Όχι μόνο η σωματική αλλά κυρίως η ψυχολογική.
Αυτή προέρχεται κυρίως από τη φύση της εργασίας.

Όταν αυτή είναι επαναλαμβανόμενη χωρίς καμία
αλλαγή στην καθημερινότητα μοιραία επέρχεται και η ψυχολογική κόπωση που έχει την τάση να
συσσωρεύεται και να διογκώνεται. Ειδικά όταν παραγκωνίζεται και δεν αντιμετωπίζεται.

 

Συνεχίζοντας ακόμα μια βασική αιτία είναι ο περιορισμός της δημιουργικότητας. Τί σημαίνει αυτό;
Όταν το άτομο δεν έχει την ευκαιρία να εκφραστεί μέσω της δημιουργικότητας του στο χώρο εργασίας
του νιώθει να μην εξελίσσετε και να μην λαμβάνει την απαραίτητη εργασιακή ικανοποίηση που είναι
και ο βασικός στόχος -εκτός των άλλων- της κάθε εργασίας.

Όταν οι δείκτες της δημιουργικότητας είναι αυξημένοι το άτομο εξελίσσετε δημιουργεί είναι και αισθάνεται χρήσιμο για την κοινωνία και παράγει και πολύτιμο έργο βοηθώντας την. Κατά πόσο ένα εργασιακό περιβάλλον ενθαρρύνει τη
δημιουργικότητα καθορίζει και το αν το εργασιακό δυναμικό θα απαρτίζεται από δημιουργικά άτομα
τα οποία επιθυμούν και τη δική τους εξέλιξη αλλά και του οργανισμού.

Ειδικότερα στη σημερινή ανταγωνιστική εποχή που κάθε εταιρεία αναζητά τη διαφορά από τις υπόλοιπες σε όλα τα επίπεδα η
δημιουργικότατα η έκφρασή και η εφαρμογή της θα δώσουν λύσεις και συγκριτικά πλεονεκτήματα στις εταιρείες που όντως θα την εφαρμόσουν.

Όταν απουσιάζει η δημιουργικότητα συχνά επέρχεται στασιμότητα. Άλλο ένας παράγοντας βαρόμετρο
που οδηγεί ικανούς εργαζόμενους στην πόρτα της εξόδου. Το άτομο χάνει σταδιακά την εργασιακή του
ικανοποίηση και νιώθει ότι δεν έχει κάτι άλλο να προσφέρει. Αυτό έχει ως συνέπεια την πτώση της
εργασιακής απόδοσης. Η στασιμότητα έχει αρνητικά επακόλουθα για ένα άτομο το οποίο θέλει να
εξελιχθεί. Αλλά και για έναν οργανισμό.   Μοιραία ένας οργανισμός που απαρτίζεται από άτομα που
μένουν στάσιμα στις ίδιες θέσεις και δεν προωθούνται με βάση τις ικανότητες τους είναι
καταδικασμένος και αυτός να παραμείνει στάσιμος με πολλαπλές συνέπειες.

 

Κλείνοντας σημαντικός παράγοντας για αποχώρηση ικανών υπάλληλων από μια εταιρεία είναι η
προώθηση «λάθος» ατόμων. Τι εννοούμε όταν λέμε «λάθος» άτομα;
Μιλάμε για άτομα τα οποία δεν έχουν τα απαραίτητα προσόντα για τα οποία προωθούνται. Τόσο
απλά. Άτομα τα οποία εκμεταλλεύονται άλλες συνθήκες και τυγχάνουν και εντελώς διαφορετικής και
πιο ευνοϊκής μεταχείρισης.

Σε κάθε περίπτωση αυτός ο παράγοντας έχει να κάνει και με την
ορανωσιακή κουλτούρα της κάθε εταιρείας. Όπου λοιπόν αυτό συμβαίνει στα άτομα τα οποία
αποκλείονται δημιουργείται αίσθημα αδιαφάνειας και μη «καθαρής» λήψης αποφάσεων όσον αφορά
το ζήτημα των μετακινήσεων. Ας μην ξεχνάμε ότι το ζήτημα της προώθησης είναι ένα από τα πιο

νευραλγικά καθώς σε μια τέτοια περίπτωση είναι ανάγκη να λαμβάνεται συνολικά υπ’ όψην η μέχρι
τώρα προσφορά του ατόμου στον οργανισμό καθώς και οι ικανότητες του.

Ας τελειώσω με ένα ερώτημα… ‘’Εσύ ξέρεις πολλούς εργαζόμενους που θέλουν να παραμείνουν σε μια
εταιρεία κάτω από αυτές τις συνθήκες;
Εγώ νομίζω σου απάντησα..

 

Αλέξανδρος Κοβογλανίδης,
MSc

Κοινοποίησε :)