Όταν ο Rolf Schrömgens αποφάσισε να δημιουργήσει την ταξιδιωτική πλατφόρμα Trivago, είχε ο στόχο να φτιάξει μια εταιρία στην οποία και ο ίδιος θα ήθελε να εργαστεί. Ποιος ήταν λοιπόν ο βασικός (τολμηρός) πυλώνας πάνω στον οποίο στήθηκε η εταιρία; Στο ότι οι εργαζόμενοι δεν θα ήταν αναγκασμένοι να έρθουν για δουλειά, συγκεκριμένες ημέρες και…