Ο Steve Jobs κατάφερνε να πείθει το κοινό για τα προϊόντα που δημιουργούσε. Έβγαζε π.χ. το νέο iPhone, και έκανε ένα μεγάλο κομμάτι των πολιτών να νιώθει την ανάγκη να το αγοράσει. Την επόμενη ημέρα το πρωί. Το inc.com, κάνει μια ενδιαφέρουσα ανάλυση, θέλοντας να εξηγήσει το πως ο Jobs κατάφερνε τόσο θεαματικά αποτελέσματα, στο επικοινωνιακό…