Πώς συστήνουμε μεταξύ τους δυο ανθρώπους που δεν γνωρίζονται; Πώς συστηνόμαστε εμείς οι ίδιοι; Ίσως νομίζουμε ότι είναι απλό, αλλά υπάρχουν λεπτομέρειες που μπορεί να μην τις ξέρουμε.  Στις επαγγελματικές μας στιγμές πολλές φορές θα χρειαστεί να συστηθούμε οι ίδιοι, ή να συστήσουμε μεταξύ τους δυο ανθρώπους που δεν γνωρίζονται. Το κάνουμε σωστά; Ή κατά…