Είναι ώρα να αναλύσουμε και να κατανοήσουμε σε βάθος το ζήτημα του μέλλοντος του A.I. και την πραγματικότητα της επίδρασής του στον κόσμο των επιχειρήσεων. Οι απίθανες δυνατότητες της τεχνολογίας της τεχνητής νοημοσύνης έχουν εμπνεύσει μια σειρά αναλύσεων, οι οποίες ακολουθούν συνήθως δύο ξεχωριστές κατευθύνσεις: είτε περιγράφουν με κάθε λεπτομέρεια την απώλεια θέσεων εργασίας που προβλέπεται από την…